Dung môi NC-Mold BR 16
Dung môi NC-Mold BR 16
Dùng cho hệ sơn NC
Bóng PU-BR HD 20%
Bóng PU-BR HD 20%
Bóng PU-BR HD 20% Sử dụng pha loãng với dung môi và cứng sử dụng cho đồ gỗ nội thất trong nhà.
Bóng trắng PU-BR 101TN 30%
Bóng trắng PU-BR 101TN 30%
Sử dụng cho đồ gỗ nội thất trong nhà.