Dầu foods contact TX01
Dầu foods contact TX01
Dầu foods contact TX01 Sử dụng cho các sản phẩm khay, đĩa, thìa, dĩa….. và các sản phẩm đồ gỗ nội thất bằng gỗ trong nhà.
Oil Clear B18 Topcoat NT
Oil Clear B18 Topcoat NT
Dầu foodcontact cho hàng ngoài trời
Cứng PU-BR 505H
Cứng PU-BR 505H
Sử dụng dung môi sơn mài cho đồ nội thất bằng gỗ trong nhà
Dung môi PU-BR 16
Dung môi PU-BR 16
Dùng cho hệ sơn PU
Sealer Water - UB5101CM
Sealer Water - UB5101CM
Sơn Sealer Water - UB5101CM ứng dụng dùng trong công nghiệp
Satin topcoat UB1020CM – 20V
Satin topcoat UB1020CM – 20V
Sơn Satin Topcoat Ub1020Cm – 20V ứng dụng dùng trong công nghiệp
Part B 8018
Part B 8018
Sơn Part B 8018 ứng dụng dùng trong công nghiệp
Reducer W8046
Reducer W8046
Sơn Reducer W8046 ứng dụng dùng trong công nghiệp
Sealer white BW8282
Sealer white BW8282
Sealer white BW8282 ứng dụng dùng trong công nghiệp
Satin White BW8288 20%
Satin White BW8288 20%
Sơn Satin white BW8288 20%  ứng dụng dùng trong công nghiệp