Sơn bóng Satin Topcoat BR8086W (Màu trắng)
Sơn bóng Satin Topcoat BR8086W (Màu trắng)
Sản phẩm sơn phủ hệ nước cao cấp dành cho gỗ, hoàn toàn không độc tố đáp ứng các tiêu chuẩn cho đồ gỗ xuất khẩu châu Âu, châu Mĩ...
Sơn bóng Topcoat BR8501 (Màu trong)
Sơn bóng Topcoat BR8501 (Màu trong)
Sản phẩm sơn phủ hệ nước màu trong cao cấp dành cho gỗ, cho bề mặt sáng đẹp, phối trộn để tạo thành đa dạng màu sắc…
Sơn lót Sealer BR8010 (Màu trong)
Sơn lót Sealer BR8010 (Màu trong)
Sản phẩm sơn lót hệ nước màu trong cao cấp dành cho gỗ, sản phẩm đồng bộ sơn thân thiện môi trường dành cho gỗ, bảo vệ bề mặt gỗ và nâng cao tính năng cho sơn phủ.
Sơn lót Sealer BR8280W (Màu trắng)
Sơn lót Sealer BR8280W (Màu trắng)
Sản phẩm sơn lót hệ nước màu trắng cao cấp dành cho gỗ, sản phẩm đồng bộ sơn thân thiện môi trường dành cho gỗ, bảo vệ bề mặt gỗ và nâng cao tính năng cho sơn phủ.