Nhóm dung môi

Oil Clear B18 Topcoat NT

Gíá: 0

Trạng thái: Còn hàng

Đặt hàng

- Tên thương mại: Oil Clear B18 Topcoat NT
 
- Sử dụng sản phẩm: Sử dụng cho các sản phẩm khay, đĩa, thìa, dĩa….. và các sản phẩm đồ gỗ nội thất bằng gỗ trong nhà.
Có 2 cách thực hiện :
 
- Nhúng sản phẩm
 
+ Dùng nhúng ngập sản phẩm vào dầu. Sau đó dùng vải sách lau hết lớp dầu dư đọng trên mặt sản phẩm
 
+ Thời gian khô cho sản phẩm là từ 8-12h
 
+ Đóng gói sản phẩm sau 48h
 
- Lau sản phẩm
 
+ Lau dùng vải màu trắng sạch lau hết lớp dầu bám đọng trên bề mặt sản phẩm
 
+ Thời gian khô cho sản phẩm là từ 8-12h
 
+ Đóng gói sản phẩm sau 24h
 
Chú ý:
 
- Hai bề mặt sản phẩm đã lau/nhúng không được trực tiếp giáp mặt nhau.
 
- Nên sấy sản phẩm ở phòng nhiệt độ từ 35 - 40oC
 
- Bảo quản dầu tại nơi thoáng mát nhiệt độ từ 10 - 45oC
 
- Quậy dầu đều trong quá trình sản xuất sản phẩm.

Bảng test Dầu Oil Clear. Click vào đây để tải file

1. Tên sản phẩm thương mại
 
- Tên thương mại: Oil Clear B18 Topcoat NT
 
- Sử dụng sản phẩm: Sử dụng cho các sản phẩm khay, đĩa, thìa, dĩa….. và các sản phẩm đồ gỗ nội thất bằng gỗ trong nhà.
 
2: Xác định các nguy cơ, rủi ro
 
2.1  Phân loại chất hoặc hỗn hợp
 
- Phân loại theo Quy định (EC) số 1272/2008 [CLP]: Không có
 
- Các mối nguy hiểm và các danh mục nguy hiểm: Không có
 
- Mối nguy hiểm vật lý 
 
+ Chất lỏng dễ cháy: không 
 
- Mối nguy hiểm sức khỏe
 
+ Ăn mòn da / Kích ứng da: Không
 
+ Gây tổn thương nghiêm trọng / kích ứng mắt: Không
 
+ Độc tính tới cơ quan đặc biệt (tiếp xúc đơn): Không
 
+ Độc tính tới cơ quan đặc biệt (Kích ứng đường hô hấp): Không Nhiễm độc cơ quan cụ thể(hôn mê): Không
 
+ Nguy cơ ngạt thở: Không 
 
+ Nhạy cảm (Hô hấp): Không 
 
+ Độc tính về sự sinh sản: Không
 
+ Độc tính về sự sinh sản, Ảnh hưởng qua sữa mẹ: Không
 
+ Độc tính tới cơ quan đặc biệt (tiếp xúc lặp lại): Không
 
2.2 Các thành phần nhãn
 
- Ghi nhãn theo Quy định (EC) số 1272/2008 [CLP]
 
- Các quy tắc đặc biệt đối với các yếu tố nhãn bổ sung cho các hỗn hợp nhất định EUH208 Chứa COBALT BIS (2- ETHYLHEXANOATE). Có thể gây dị ứng.
 
2.3 Các mối nguy hiểm khác: Không có
 
3. Thành phần / thông tin về sản phẩm
 
3.1 Hỗn hợp
 
Thành phần: dầu thực vật trong dầu lanh Linum usitassimum, cung cấp trong dạng thô, với sự hàm lượng axit béo khoảng: Axit Palmitic C16: 0 (5 - 7%), Stearic acid C18: 0 (3-6%), Axit oleic C18: 1 (20 - 30%), axit linoleic C18: 2 (15 - 20), axit linolenic C18: 3 (45-55%).
 
Thành phần độc hại
 
- COBALT BIS (2-etylenexanoan); Số đăng ký REACH: 01-2119524678-29; EC số: 205-250-6; CAS số: 136-52-7
 
- Phần trọng lượng: 0,1 - 0,25%
 
- Phân loại 1272/2008 [CLP]: Repr. 2; H361f Da nhạy cảm 1; H317 Thủy tinh cấp tính 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410
 
Thông tin bổ sung
 
- Toàn văn các cụm từ R, H và EUH: xem phần 16
 
3.2 Thông tin bổ sung
 
- Tất cả các thành phần của hỗn hợp này (đăng ký trước) theo quy định REACH.
 
4. Các biện pháp sơ cứu
 
4.1 Mô tả các biện pháp sơ cứu Thông tin chung
 
- Khi nghi ngờ hoặc nếu quan sát thấy các triệu chứng, hãy nhờ tư vấn y tế. Không bao giờ cho bất cứ thứ gì vào miệng người đang bất tỉnh hay người đang bị co giật
 
- Sau khi hít phải: Nếu hít thở không đều hoặc ngưng, hãy cho hô hấp nhân tạo.
 
- Trong trường hợp tiếp xúc với da: Sau khi tiếp xúc với da, rửa ngay với nhiều nước và xà bông. Không được rửa bằng: Dung môi / chất pha loãng
 
- Sau khi tiếp xúc mắt: Nếu có thể, loại bỏ kính áp tròng. Trong trường hợp tiếp xúc với mắt ngay lập tức rửa sạch với dòng nước chảy lớn trong 10 đến 15 phút và gặp chuyên gia nhãn khoa.
 
- Sau khi nuốt phải: Nếu vô tình nuốt phải súc miệng với nhiều nước (chỉ khi người đó có ý thức) và được chăm sóc y tế ngay. Không gây ói mửa. Giữ yên.
 
4.2 Các triệu chứng và tác động quan trọng nhất, cả cấp tính và mãn tính: Không có thông tin.
 
4.3 Chỉ định cần được chăm sóc y tế ngay và điều trị đặc biệt cần thiết: Không có
 
5: Các biện pháp chữa cháy
 
5.1 Phương tiện dập tắt
 
- Phương tiện dập lửa thích hợp: Bọt chống cồn. Bột chữa cháy. Carbon dioxide (CO2). Cát. Nước dạng sương
 
- Phương tiện dập tắt lửa không phù hợp: Máy bay phản lực nước cao.
 
5.2 Các nguy hại đặc biệt nảy sinh từ chất hoặc hỗn hợp Các sản phẩm đốt cháy nguy hiểm
 
- Lửa sẽ tạo ra khói đen dày đặc. Tiếp xúc với các sản phẩm phân hủy có thể gây nguy hiểm cho sức khoẻ.
 
5.3 Tư vấn cho lính cứu hỏa
 
- Thiết bị bảo vệ đặc biệt cho lính cứu hoả: Trong trường hợp hỏa hoạn: Mang dụng cụ thở độc lập.
 
5.4 Thông tin bổ sung
 
- Đốt cháy khói nặng. Không cho phép thoát ra khỏi phòng cháy để vào cống rãnh hoặc các lớp nước. Sử dụng máy phun nước để bảo vệ nhân viên và làm mát các vật chứa nguy hiểm.
 
6: Các biện pháp xử lý tình huống khẩn cấp
 
6.1 Các biện pháp phòng ngừa cá nhân, thiết bị bảo hộ và quy trình khẩn cấp 
 
- Loại bỏ tất cả các nguồn gây cháy. Cung cấp thông gió đầy đủ. Mang dụng cụ thở nếu tiếp xúc với hơi / bụi / bình xịt. Xem các biện pháp bảo vệ theo điểm 7 và 8.
 
6.2 Các biện pháp phòng ngừa môi trường
 
- Không cho phép phân tán vào nước mặt hoặc cống rãnh. Trường hợp thoát khí hoặc vào đường thủy, đất hoặc cống, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền.
 
6.3 Các phương pháp và vật liệu để ngăn chặn và làm sạch 
 
- Xử lý vật liệu thu hồi theo quy định tại mục về xử lý chất thải. Làm sạch bằng chất tẩy rửa. Tránh dung môi chất tẩy rửa..
 
6.4 Tham khảo các phần khác: Không có
 
7: Xử lý và bảo quản
 
7.1 Các biện pháp phòng ngừa an toàn
 
Các biện pháp bảo vệ
 
- Chỉ sử dụng vật liệu ở những nơi có thể tránh ánh sáng, lửa và các nguồn dễ bắt lửa khác. Mang thiết bị bảo vệ cá nhân. (xem chương 8). Nếu hệ thống thoát khí thải cục bộ không thể hoặc không đủ, toàn bộ khu vực làm việc phải được thông gió bằng các phương tiện kỹ thuật. Chuẩn bị có thể tính phí tĩnh điện: luôn luôn sử dụng dây điện tiếp đất khi chuyển từ hộp chứa này sang hộp chứa khác. Tránh việc hình thành nồng độ thuốc nổ trong không khí và nồng độ phơi nhiễm cao hơn mức cho phép, Tuân thủ luật về sức khoẻ và an toàn lao động tại nơi làm việc.
 
Các biện pháp phòng cháy
 
- Sản phẩm là dầu khô. Vật liệu có dầu tự sấy có thể tự cháy bằng cách làm nóng quá mức: Hãy để khăn và khăn khô phơi khô hoặc ngâm bằng nước.
 
7.2 Các điều kiện để bảo quản an toàn, bao gồm bất kỳ sự không tương thích Các biện pháp kỹ thuật và điều kiện bảo quản
 
- Các thùng mở được phải được đóng lại cẩn thận và giữ thẳng đứng để tránh rò rỉ. Giữ kín thùng chứa. Không bao giờ sử dụng áp lực để trống: thùng chứa không phải là bình áp suất. Không hút thuốc. Ngăn chặn truy cập trái phép. 
 
Yêu cầu đối với phòng lưu trữ và thùng chứa
 
- Giữ kín thùng chứa. Đảm bảo thông gió đầy đủ của khu vực lưu trữ. Hạn chế tiếp cận các phòng hộ.
 
Tránh xa
 
- Giữ xa nguồn đánh lửa. Tránh xa các chất oxy hoá, từ các chất kiềm mạnh và axit mạnh. Luôn luôn giữ trong hộp chứa cùng vật liệu như hộp gốc. Xem thêm hướng dẫn trên nhãn. Tránh để sưởi ấm và ánh sáng mặt trời trực tiếp.
 
7.3 (Các) Việc Sử Dụng Cụ Thể: Không có
 
8: Kiểm soát phơi nhiễm / bảo vệ cá nhân
 
8.1 Các tham số điều khiển: Không có
 
8.2 Kiểm soát phơi nhiễm
 
Kiểm soát kỹ thuật phù hợp
 
- Cung cấp thông gió đầy đủ. Trong trường hợp có thể thực hiện được một cách hợp lý, điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng hệ thống thông gió thải tại chỗ và khai thác chung chung tốt. Nếu những điều này không đủ để duy trì nồng độ các hạt và hơi dung môi dưới mức OEL (= Giới Hạn Tiếp Xúc Nghề Nghiệp), bạn phải đeo bảo vệ hô hấp phù hợp.
Thiết bị bảo vệ cá nhân Bảo vệ mắt / mặt: Kính mắt với bảo vệ bên
 
Bảo vệ da
 
- Để bảo vệ chống lại tiếp xúc trực tiếp với da, cần phải có quần áo bảo vệ cơ thể (ngoài quần áo làm việc thông thường). Cá nhân nên mặc quần áo chống tĩnh điện làm từ sợi tự nhiên hoặc sợi tổng hợp có khả năng kháng nhiệt cao. Tất cả các bộ phận của cơ thể phải được rửa sau khi tiếp xúc.
Bảo vệ tay
 
- Găng tay dài PVC (Polyvinyl clorua) PE (polyethylene) NR (cao su tự nhiên, cao su tự nhiên)
 
- Độ dày khuyến cáo DIN EN 374
 
Bảo vệ hô hấp
 
- Bảo vệ hô hấp cần thiết: vượt quá giới hạn cho phép tiếp xúc Nếu không thể hoặc khiếm khuyết kỹ thuật thông gió hoặc không đủ, cần phải bảo vệ hô hấp.
 
9: Thuộc tính lý hóa
 
9.1 Thông tin về các tính chất lý hóa cơ bản
 
Màu :vàng/nâu
 
- Color Gardner: Không có thông tin.
 
- Mùi: Đặc trưng. 
 
- Giá trị ngưỡng mùi:Không xác định 
 
Dữ liệu cơ sở có liên quan đến an toàn
 
- Tình trạng thể chất :lỏng
 
- Điểm nóng chảy / dải nóng chảy: Không có dữ liệu
 
- Điểm nóng chảy / dải nóng chảy: (1013 hPa) -49 - -4 ° C
 
- Nhiệt độ sôi / dãi sôi (1013 hPa) 300 ° C
 
- Nhiệt độ phân hủy: (1013 hPa) Không xác định
 
- Tốc độ bay hơi: Không xác định
 
- Điểm chớp cháy:> 163 ° C CC
 
- Nhiệt độ đánh lửa: 420 ° C
 
- Tính dễ cháy (khí, rắn) Không xác định
 
- Giới hạn nổ dưới: không áp dụng
 
- Giới hạn nổ trên: không áp dụng
 
- Tính chất nổ: không xác định
 
- Tỉ trọng :(20 ° C)ca. 0,945g / cm3
 
- Độ tan trong nước: (20 ° C) không hòa tan
 
- Độ hòa tan trong dung môi hữu cơ: Hòa tan trong dung môi hữu cơ
 
+ PH value : not applicable
 
+ Viscosity: ( 20 °C ) ca.100mPa.s
 
+ Oxidising properties: Not determined
 
+ Partition coefficient n-octanol/water: Not determined
 
9.2 Thông tin khác: Không có
 
10: Tính ổn định và phản ứng
 
10.1 Phản ứng: Không có thông tin.
 
10.2 Sự ổn định hóa học: Không có thông tin.
 
10.3 Khả năng phản ứng nguy hiểm: Không có thông tin.
 
- Điều kiện cần tránh: Ổn định nếu lưu trữ và xử lý theo yêu cầu (xem phần 7 và 8).
 
- Vật liệu không tương thích: Tránh xa các chất oxy hoá, các chất kiềm mạnh và axit mạnh để tránh phản ứng tỏa nhiệt.
 
- Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao có thể gây ra các sản phẩm phân hủy nguy hiểm như carbon monoxide và dioxide, khói, oxit nitơ.
 
11: Thông tin về độc tính
 
11.1 Thông tin về các tác động độc tính
 
Kết quả cấp tính
 
Nhiễm độc đường uống cấp tính
 
- Thông số: LD50 (COBALT BIS (2 -EYYHEXANOATE), CASIN: 136-52-7)
 
- Đường phơi nhiễm: uống
 
- Loài: Chuột
 
- Liều hiệu dụng: 5000 mg / kg
 
- Thông số: LD50 (HYDROCARBONS, C10-C13, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS)
 
- Đường phơi nhiễm: uống
 
- Loài: Chuột
 
- Liều dùng hiệu quả:> 5000 mg / 
 
Độc tính cấp tính
 
- Thông số: LD50 (COBALT BIS (2 -EYYHEXANOATE), CASIN: 136-52-7)
 
- Đường phơi nhiễm: Dermal
 
- Loài: Thỏ
 
- Liều hiệu dụng: 5000 mg / kg
 
- Thông số: LD50 (HYDROCARBONS, C10-C13, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS)
 
- Đường phơi nhiễm: Dermal
 
- Loài: Thỏ
 
- Liều dùng hiệu quả:> 5000 mg / kg
 
Độc tính hít thở cấp tính
 
- Thông số: LC50 (HYDROCARBONS, C10-C13, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS)
 
- Đường phơi nhiễm: Hít
 
- Loài: Chuột
 
- Liều dùng hiệu quả:> 5000 mg / m3
 
- Phototoxicity
 
Thông tin thêm: Theo những dữ liệu đã biết, cũng như sau khi tiếp xúc kéo dài, không có nguy hiểm cho sức khoẻ
 
11.4 Thông tin bổ sung: Việc phân loại được thực hiện theo phương pháp tính của Chỉ thị Chuẩn bị (1999/45 / EC).
 
12. Thông tin về sinh thái
 
12.1 Độc tính: Không có thông tin.
 
12.2 Tính bền bỉ và khả năng phân giải: Không có thông tin 
 
12.3 Khả năng tích lũy sinh học: Không có thông tin 
 
12.4 Biến tính trong đất: Không có thông tin 
 
12.5 Kết quả đánh giá PBT và vPvB: Không có thông tin 
 
12.6 Các tác dụng phụ khác: Không có thông tin 
 
12.7 Thông tin sinh thái bổ sung
 
- Không nên để sản phẩm phân tán vào nước mà không được tiền xử lý (nhà máy xử lý nước thải sinh học).
 
13: Phương pháp xử lí
 
- Xử lý / Đóng gói thích hợp
 
- Các thùng bị ô nhiễm phải được làm trống hoàn toàn và có thể được sử dụng lại sau khi làm vệ sinh đúng cách. Đóng gói mà không thể làm sạch đúng cách phải được xử lý.
 
14. Thông tin vận chuyển
 
- Số UN: - Không có hàng nguy hiểm theo quy định vận chuyển này.
 
- Tên vận chuyển đúng của UN: Không có hàng nguy hiểm theo quy định vận chuyển này.
 
- (Các) loại nguy cơ vận chuyển: Không có hàng nguy hiểm theo quy định vận chuyển này.
 
- Nhóm đóng gói: Không có hàng nguy hiểm theo quy định vận chuyển này.
 
- Mối nguy hiểm tới môi trường: Không có hàng nguy hiểm theo quy định vận chuyển này.
 
- Đề phòng đặc biệt cho người sử dụng: Không có
 
15: Thông tin quy định
 
15.1 Quy định về an toàn, sức khoẻ và môi trường cụ thể đối với chất hoặc hỗn hợp: Không có
 
15.2 Đánh giá an toàn hoá chất
 
- Veiligheidsbeoordelingen đã gặp phải sự cố trong dit mengsel hebben plaatsgevonden. Đánh giá an toàn hóa học đối với các chất trong chế phẩm này không được tiến hành
 
16. Các thông tin khác
 
16.1 Chỉ dẫn về thay đổi
 
- 02.quy tắc đặc biệt cho các yếu tố nhãn bổ sung cho hỗn hợp nhất định• 02. Ghi nhãn (67/548 / EEC hoặc 1999/45 / EC) • 02. Ghi nhãn (67/548 / EEC hoặc 1999/45 / EC) - Các thành phần gây nguy hại cho ghi nhãn • 02. Các điều khoản đặc biệt liên quan đến ghi nhãn các hỗn hợp nhất định
 
16.2 Chữ viết tắt và từ viết tắt: Không có
 
16.3 Tài liệu tham khảo tài liệu chính và nguồn dữ liệu: Không có
 
16.4 Các cụm từ R, H và EUH liên quan (Số và toàn văn)
 
- H317: Có thể gây dị ứng da.
 
- H319: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.
 
- H361f: Bị nghi ngờ ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản.
 
- H400: Rất độc đối với sinh vật dưới nước.
 
- H412: Nguy hại đến sinh vật dưới nước có tác động lâu dài.
 
- 43: Có thể gây nhạy cảm khi tiếp xúc với da.
 
- 50/53: Rất độc đối với sinh vật dưới nước, có thể gây hậu quả có hại lâu dài trong môi trường nước.
 
- 62: Có thể có nguy cơ bị mất khả năng sinh sản.
 
16.5 Tư vấn đào tạo
 
- Đảm bảo rằng nhân viên biết được nguy cơ an toàn. Người mang dụng cụ thở phải được đào tạo  phù hợp.
 
16.6 Thông tin bổ sung
 
- Các chi tiết trong bảng dữ liệu an toàn vật liệu này đáp ứng luật pháp quốc gia và EC. Tuy nhiên, chúng tôi không có kiến thức hoặc không kiểm soát được điều kiện làm việc của người sử dụng. Sản phẩm không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích được chỉ định trong chương 1 trừ khi có được sự đồng ý bằng văn bản. Người dùng chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các quy định bắt buộc.
 
- Thông tin trên mô tả độc quyền các yêu cầu về an toàn của sản phẩm và dựa trên kiến thức hiện tại của chúng tôi. Thông tin này nhằm cung cấp cho bạn lời khuyên về việc xử lý an toàn sản phẩm có tên trong bảng dữ liệu an toàn, để lưu trữ, sản xuất, vận chuyển và xử lý. Không thể chuyển thông tin đến các sản phẩm khác. Trong trường hợp trộn sản phẩm với các sản phẩm khác hoặc trong trường hợp chế biến, thông tin trên bảng dữ liệu an toàn này không nhất thiết phải có giá trị đối với vật liệu mới