Sơn bóng Satin Topcoat BR8086W (Màu trắng)
Sơn bóng Satin Topcoat BR8086W (Màu trắng)
Sản phẩm sơn phủ hệ nước cao cấp dành cho gỗ, hoàn toàn không độc tố đáp ứng các tiêu chuẩn cho đồ gỗ xuất khẩu châu Âu, châu Mĩ...
Sơn bóng Topcoat BR8501 (Màu trong)
Sơn bóng Topcoat BR8501 (Màu trong)
Sản phẩm sơn phủ hệ nước màu trong cao cấp dành cho gỗ, cho bề mặt sáng đẹp, phối trộn để tạo thành đa dạng màu sắc…
Sơn lót Sealer BR8010 (Màu trong)
Sơn lót Sealer BR8010 (Màu trong)
Sản phẩm sơn lót hệ nước màu trong cao cấp dành cho gỗ, sản phẩm đồng bộ sơn thân thiện môi trường dành cho gỗ, bảo vệ bề mặt gỗ và nâng cao tính năng cho sơn phủ.
Sơn lót Sealer BR8280W (Màu trắng)
Sơn lót Sealer BR8280W (Màu trắng)
Sản phẩm sơn lót hệ nước màu trắng cao cấp dành cho gỗ, sản phẩm đồng bộ sơn thân thiện môi trường dành cho gỗ, bảo vệ bề mặt gỗ và nâng cao tính năng cho sơn phủ.
Sơn lót UV- BR205
Sơn lót UV- BR205
Sơn lót UV- BR205 Ứng dụng được sử dụng làm lớp bảo vệ bề mặt trong ngành công nghiệp sơn gỗ hệ nước
Bóng nước UV-BW503-10V
Bóng nước UV-BW503-10V
Bóng nước UV-BW503-10V Ứng dụng được sử dụng làm lớp bảo vệ bề mặt trong ngành công nghiệp sơn gỗ không dung môi
Sealer Water - UB5101CM
Sealer Water - UB5101CM
Sơn Sealer Water - UB5101CM ứng dụng dùng trong công nghiệp
Satin topcoat UB1020CM – 20V
Satin topcoat UB1020CM – 20V
Sơn Satin Topcoat Ub1020Cm – 20V ứng dụng dùng trong công nghiệp
Part B 8018
Part B 8018
Sơn Part B 8018 ứng dụng dùng trong công nghiệp