Sơn lót UV- BR205
Sơn lót UV- BR205
Sơn lót UV- BR205 Ứng dụng được sử dụng làm lớp bảo vệ bề mặt trong ngành công nghiệp sơn gỗ hệ nước
Bóng nước UV-BW503-10V
Bóng nước UV-BW503-10V
Bóng nước UV-BW503-10V Ứng dụng được sử dụng làm lớp bảo vệ bề mặt trong ngành công nghiệp sơn gỗ không dung môi