Nhóm dung môi

Sơn bóng PUBR trắng

Gíá: 0

Trạng thái: Còn hàng

Đặt hàng

Tên sản phẩm

- Loại sơn: PUBR

- Tên sản phẩm: Bóng PUBR Trắng

- Sử dụng: Pha loãng với dung môi và cứng sử dụng cho đồ gỗ nội thất trong nhà.

 

1.Tên sản phẩm, nhà cung cấp

- Loại sơn: PUBR

- Tên sản phẩm: Bóng PUBR Trắng

- Sử dụng: Pha loãng với dung môi và cứng sử dụng cho đồ gỗ nội thất trong nhà.

2. Thành phần và các thông tin.

Tên hóa chất

Số CAS

%

Alkyd Synthetic resin

63148-69-6

25-35

Special alkyd resin

Not listed

5-10

Nitrocellulose resin

9004-70-0

20-30

Matting agent

7631-86-9

105-46-4

0-8

 

 

Solvents mixture

 

67-64-1

105-46-4

110-90-0

141-78-6

71-36-3

 

20-30

Surface additive

8052-41-3

82919-37-7

2-4

UV absorbers

41556-26-7

25322-68-3

1-3

 
Với hiểu biết hiện tại của nhà cung cấp và ở mức độ cô đặc áp dụng, không có thành phần bổ sung nào bị phân loại là độc hại với sức khỏe và môi trường cần phải báo cáo trong phần này.

1. Chất được phân loại có nguy hại đối với sức khỏe hoặc môi trường.

2. Chất với giới hạn phơi nhiễm tại nơi làm việc.

3. Chất có độ bền cao, tích tụ trong cơ thể, và độc.

4. Chất có độ bền rất cao, tích tụ rất nhiều trong cơ thể.

3. Các biện pháp sơ cứu

Tổng quát:  Nếu nghi ngờ hay khi triệu trứng không giảm, phải đưa đi bác sỹ. Không được đút bất kỳ thứ gì vô miệng của một người đã bất tỉnh. Nếu bất tỉnh, đặt nằm ở vị trí phục hồi và hỗ trợ y tế.

Hít phải: Đưa ra ngoài chõ thoáng khí. Giữ nạn nhân trong tình trạng ấm và thoải mái. Nếu ngưng thở, thở không đềuhay có hiện tượng bị suy giảm hô hấp, làm hô hấp nhân tạo hay cho thở oxy thực hiện bởi nhân viên có huấn luyện.

Tiếp xúc ngoài da: Cởi quần áo và giầy dép dính chất độc. Rửa sạch da bằng xà phòng và nước hoặc dùng những chất tẩy rửa da đã được công nhận . Đừng sử dụng dung môi hay chất pha loãng .

Tiếp xúc mắt : Kiểm tra và tháo bỏ kính sát tròng. Ngay lập tức rửa mắt bằng dòng nước trong ít nhất 5 phút, mở to mắt ra rửa

Nuốt phải : Nếu nuốt phải tìm tư vấn y tế ngay và đưa cho thấy bình đựng chấy hay nhãn hiệu này. Giữ nạn nhân trong tình trạng ấm và thoải mái. Không được ép nôn ra.

4. Các biện pháp chữa cháy

Phương tiện dập tắt : Khuyến cáo: Xốp chống cồn, CO2, bột, bụi nước

Không được sử dụng vật liệu chữa cháy: Đừng dùng tia nước.

Môi nguy phơi nhiễm đặc biệt:

- Đám cháy sẽ sinh sản ra khói đen dày. Tiếp xúc với sản phẩm phân hủy có thể nguy hiểm cho sức khỏe. Có thể cần dụng cụ thở thích hợp

- Để giữ cho các bình chứa đậy kỹ khi bị phơi ra lửa được mát bằng cách xối nước lạnh lên trên các thùng này. Không thải các sản phẩm cháy vào các cống rãnh hoặc dòng nước.

Thết bị bảo hộ đặc biệc cho lính cứu hỏa: Nhân viên chữa cháy phải trang bị các dụng cụ bảo hộ thích hợp và máy thở độc lập ( SCBA), với bộ phận che mặt kín và hoạt động ở chế độ áp suất dương

5. Các biện pháp xử lý tình huống hóa chất bị xả ra bất ngờ

Do thành phần dung môi hữu cơ của chất pha chế:

Cảnh báo cá nhân:

- Loại trừ nguồn phát lửa và thông gió cho khu vực. tránh hít hơi hay sương. Tham khảo biện pháp bảo về liệt kê trong phần 7 và 8. Hót và dọn chỗ đổ bằng chất không cháy nổ, thẩm thấu, ví dụ, cát, đất, đất cát hay đất mùn và cho vào bình chứa để xử lý theo quy định của địa phương ( Xem phần 13)

- Dừngđể cháy vào cống hay dòng nước. Nếu sản phẩm làm nhiễm ao hồ, sông ngòi hay cống rãnh, báo ngay cho cơ quan hữu trách theo quy định của địa phương.

- Nên chùi rửa bằng chất tẩy sạch. Tránh dùng dung môi.

6. Xử lý và lưu trữ

Do thành phần dung môi hữu cơ của chất pha chế:

Xử lý:

- Do thành phần dung môi hữu cơ của chất pha chế.

- Hơi nặng hơn không khí và có thể lan tỏa khắp sàn. Hơi có thể hình thành hỗn hợp dễ nổ với không khí. Ngăn ngừa việc tạo ra nồng độ bén lửa và gây nổ hơi vượt quá giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp.

- Ngoài ra, sản phẩm chỉ được sử dụng tại những nơi đã loại trừ ánh đèn không màn chắn và các nguồn bắt lửa khác. Thiết bị điện phải được bảo vệ theo tiêu chuẩn thích hợp.

- Giữ bình chứa đóng kín. Tránh xa mức nóng, tia lửa và lửa. Không được sử dụng công cụ phát ra tia lửa.

- Tránh tiếp xúc với da và mắt. Tránh hít bụi, hạt, sương hay nước phun từ việc sử dụng pha chế này. Tránh hít bụi khi mài.

- Cấm ăn, uống và hút thuốc trong khu vực xử lý, lưu trữ và chế biến chất này.

- Trang bị các dụng cụ bảo hộ cá nhân thích hợp ( Xem phần 8).

- Không được dùng áp suất để làm sạch bình. Bình chứa không phải là bình chịu áp suất.

- Luôn trữ trong bình làm từ chất liệu như bình chứa gốc.

- Tuân thủ luật an toàn sức khỏe và lao động.

- Khi người điều khiển làm việc trong phòng phun, thì dù có đang phun hay không, hệ thống không khí cũng không đủ khả năng kiểm soát các hạt bụi và hơi dung môi trong mọi trường hợp. Trong tình huống như vậy, họ phải mang khẩu trang được nối với ống cấp dưỡng khí nén trong quá trình phun và cho đến khi mật độ các hạt bụi và hơi dung môi đạt xuống dưới mức nguy hại.

Lưu trữ:

- Cất dữ theo đúng quy định của địa phương. Tuân theo cảnh báo trên nhãn hiệu. Đừng lưu trữ ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sau đây: 50C (41oF). Lưu chữ ở nơi khô ráo, thoáng mát. Để xa sức nóng hay ánh sáng mặt trời trực tiếp.

- Do thành phần dung môi hữu cơ của chất pha chế:

- Để ra xa khỏi nguồn bắt lửa.

- Tránh xa: chất oxy hóa, kiềm mạnh, axits mạnh. Cấm hút thuốc. Cấm người không có nhiệm vụ vào ra. Các đồ đựng đã mở ra phải được đóng lại cẩn thận và để dựng đứng, cho khỏi rò rỉ.

7. Kiểm soát phơi nhiễm/ bảo vệ cá nhân

Tên thành phần

Talc/C.I.Pigmant White 26

 

Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp

ACGIH TLV ( Hoa kỳ, 1/2008)

TWA: 2 mg/m3 8 giờ/những giờ.

ACGIH TLV ( Hoa kỳ, 1/2008)

TWA: 2 mg/m3 8 giờ/những giờ.

Biểu mẫu: Phần nhỏ có thể hô hấp phải

EU OEL ( Châu Âu, 5/2006). Thấm qua da. Ghi chú: Indicative

Short term limit value: 246 mg/m15 phút/ những phút

Short term limit value: 50ppm 15 phút /những phút

Limit value: 90 mg/m8 giờ / những giờ

Limit value: 20 mg/m8 giờ / những giờ

 

Kiểm soát phơi nhiễm

Cung cấp thông hơi đầy đủ. Khi áp dụng được, cần đạt được điều này bằng cách sử dụng ống thông hơi tại chỗ và thiết bị máy hút thật tốt. Nếu những điều này cũng không đủ để duy trì mật độ bụi và hơi dung môi dưới giới hạn phơi nhiễm ghề nghiệp, dụng bảo vệ hệ hô hấp thích hợp cần pahir được sử dụng.


Kiểm soát phơi nhiễm nghề nghiệp

Hệ hô hấp: Nếu người lao động bị phơi nhiễm vượt quá giới hạn phơi nhiễm, họ phải sử dụng dụng cụ hít thở thích hợp đã được kiểm nghiệm.

Khuyến cáo : Lọc hạt bụi, P2-P3.

Da và cơ thể: Nhân viên phải mặc qần áo chống tích điện làm từ sợi thiên nhiên hay sợi tổng hợp chống nhiệt cao.

Tay:

- Mang gang tay thích hợp. Khuyến cáo: Gang tay bọc bạc.

- Việc đề nghị một loại hay nhiều loại bao tay dùng khi làm việc với sản phẩm này được dựa trên những thông tin từ nguồn tin sau đây: Thành phần. Thông tin về các chất cấu thành, thời điểm đột phá : Xin liên lạc với nhà cung cấp để lấy thông tin.

- Kem bảo về có thể giúp bảo vệ vùng da phơi nhiễm nhưng không được xoa nếu đã bị phơi nhiễm.

Mắt: Sử dụng kính mắt an toàn thiết kế để bảo vệ tránh văng chất lỏng.

Kiểm soát phơi nhiễm môi trường

Không được để chảy vào cống hay dòng nước.