Dầu foods contact TX01
Dầu foods contact TX01
Dầu foods contact TX01 Sử dụng cho các sản phẩm khay, đĩa, thìa, dĩa….. và các sản phẩm đồ gỗ nội thất bằng gỗ trong nhà.
Oil Clear B18 Topcoat NT
Oil Clear B18 Topcoat NT
Dầu foodcontact cho hàng ngoài trời