Chế độ dịch vụ

Hiện nay với sự ra đời của nhiều công ty sản xuất sơn, với nhiều ý kiến và quy trình thực hiện rất khác nhau. Tạo nên nhũng loạn về quy trình sản xuất cũng như chất lượng kèm theo giá thành. Becker Chem tự hào là công ty tiên phong trong quá trình đi sâu về chuyên ngành sơn, chuyên sâu hơn trong quá trình sản xuất trực tiếp tại các khách...